Hvordan reagerer børn på vold i hjemmet?

  • Problemer med indlæring – koncentration
  • Oplever sig anderledes
  • Vrede på mor og evt. søskende
  • Ingen tro på fremtiden
  • Pludselige vredesudbrud ved minder om volden
  • Bliver stille (lukker ned)
  • Bange og utrygge
  • For større børn gælder, at de kan få et had/kærlighedsforhold til voldsudøveren

Få øje på børnene

Børn, der lever i en voldsramt familie, ved, hvad der sker og lider under det!

Børnene er også voldsramte, selv om de ikke selv bliver slået.

De har levet med voldens virkninger og har ofte været vidne til det, der er sket i hjemmet. Børnenes lidelse kan også være en motivation for både mor og andre til at gøre noget ved volden. Børn har ret til at blive beskyttet mod alle former for overgreb.