Esbjerg Krisecenters formål er at tilbyde midlertidigt døgnophold til kvinder, som har været udsat for fysisk eller psykisk vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.
(Serviceloven §109)

Esbjerg Krisecenter yder derudover ambulant råd og vejledning til både kvinder, pårørende og fagpersoner.

Optagelse på krisecenteret kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.

Esbjerg Krisecenter arbejder med at lindre kvinders og børns akutte krise igennem rådgivning og vejledning, medmenneskelig omsorg, praktisk, socialfaglig og pædagogisk bistand, således at de kriseramte kvinder og børn efterfølgende bliver i stand til at mestre deres egen tilværelse. Indsatser tager udgangspunkt i ”hjælp til selvhjælp”.

Esbjerg Krisecenter fungerer i et vist omfang som netværk/efterværn for tidligere beboere.

Værdier

På Esbjerg Krisecenter har vi det rart – både med hinanden og med kvinder og børn – vi hjælper og passer på hinanden – vi giver plads til at kunne dele sorger og sejre, og vi bakker hinanden op. Humor og en god tone er vigtig i vores hverdag.

Vi lægger vægt på at kunne tilbyde den enkelte kvinde råd og vejledning ud fra hendes specifikke behov, og med hver vores faglighed forsøger vi at bidrage til, at kvinden føler sig hjulpet til at komme videre i sit liv.

At være ordentlig er vigtigt for os – både i forhold til kvinder og børn i huset, i forhold til vores samarbejdspartnere og ikke mindst i forhold til hinanden. Vi siger det, vi gør, og gør det, vi siger.