De frivillige mænd og kvinder på Esbjerg Krisecenter står for diverse praktiske opgaver i huset, bl.a. sortering af tøj samt hjælp til dækning af vagter. Derudover står de for aktiviteter og arrangementer i form af udflugter, sommerferier, sammenkomster og fællesspisning for kvinder og børn på krisecenteret.

Bliv frivillig