På Esbjerg Krisecenter møder du socialrådgivere, pædagoger, aftenvagter og administrativt personale, og da krisecenteret er en uddannelsesinstitution, vil du også møde både pædagog- og socialrådgiverstuderende.

Det faglige personale på krisecenteret har særlig viden om vold og konsekvenser af vold. De kan derfor yde specialiseret støtte til både den voldsramte, til pårørende og til offentlige myndigheder.

Udover det faste personale er der tilknyttet et antal frivillige, der bidrager til at løse husets opgaver, så dagligdagen kan hænge sammen.
De frivillige er organiseret i forskellige grupper, har vidt forskellig baggrund og livserfaring, og du vil oftest møde dem i weekenden.

På Esbjerg Krisecenter har vi som fagpersoner en særlig underretningspligt, der går forud for vores tavshedspligt – jf. Servicelovens § 153. Det betyder, at vi - alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte - er særligt forpligtede til at reagere og underrette de sociale myndigheder.