Fysisk vold

Fysisk vold er alle former for fysisk overgreb og magt; at bliver slået, sparket, nægtet søvn, mad eller medicin.

Psykisk vold

Psykisk vold er at blive nedgjort, kritiseret, ydmyget, kontrolleret eller isoleret, at blive forfulgt og blive forhindret i at se venner og familie.

Verbal vold

Verbal vold er trusler. Det kan f.eks. være trusler om at bortføre ens børn, trusler om fysisk vold eller stalking, eller det kan være en trussel om selvmord.

Materiel vold

Materiel vold er at blive nægtet at have sine egne ting eller at få tingene ødelagt. Det kan også være at blive tvunget til at forlade sit hjem uden sine ting.

Økonomisk vold

Økonomisk vold er, når man ikke må bestemme over sine egne penge. Det kan være, man bare får udleveret kostpenge, eller at man skal vise kvitteringer på, hvad man bruger sine penge til. Det kan også være at blive truet til at optage lån i banken.

Seksuel vold

Seksuel vold er at blive tvunget til sex eller tvunget til former for sex, man ikke har lyst til. Det kan også være andre seksuelle krænkelser eller at blive tvunget til prostitution.

Elektronisk vold

Elektronisk vold er overvågning af eksempelvis ens Facebook-profil, mail og telefon eller trusler på nettet eller mobilen. Det kan også være, når man hele tiden skal ringe eller skrive for at fortælle, hvem man er sammen med og hvor.

Æresrelateret vold

Æresrelateret vold drejer sig om familiens ære. Volden er accepteret af familien, og der er mere end en enkelt person, der udøver den. Æresrelateret vold er f.eks. tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser, social kontrol, følelsesmæssigt pres og at blive frosset ude af familien.

Stalking

Stalking er konstant forfølgelse og chikane med det formål at ydmyge, true og kontrollere. Stalkeren opsøger ofret fysisk, via mobil, gps og sociale medier.

/ Krisecentrets formål
Krisecentrets formål er at tilbyde midlertidigt døgnophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn.
/ Er du voldsramt?
Vold kan ramme alle uanset, hvor du er født, og hvad din baggrund eller uddannelse er. Vold er på ingen måde kun blå mærker på kroppen, men kan også være f.eks. stalking og trusler. Er du i tvivl, om du er udsat for vold? Det er normalt at være i tvivl.
/ Frivillig
Krisecentret er et tilbud til myndige kvinder og deres evt. børn, som står i en vanskelig situation i deres liv. På krisecentret tilbydes de tryghed, sikkerhed, menneskelig omsorg og støtte.

Vores frivillige siger