Esbjerg Krisecenter blev grundlagt som en selvejende institution i 1981. Huset har sin rod i kvindebevægelsen og har en lang tradition for frivillighed. Indtil 2008, hvor der blev indgået driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune, og den første centerleder blev ansat, blev huset primært drevet af frivillige kvinder, da der kun var 2 ansatte. Indtil efteråret 2017 deltog de frivillige i dækning af weekend-vagter, og frivilligheden spiller stadig en stor rolle i vores hus – nu i form af ekstra hænder til aktiviteter med kvinder og børn.

/ Krisecentrets formål
Krisecentrets formål er at tilbyde midlertidigt døgnophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn.
/ Er du voldsramt?
Vold kan ramme alle uanset, hvor du er født, og hvad din baggrund eller uddannelse er. Vold er på ingen måde kun blå mærker på kroppen, men kan også være f.eks. stalking og trusler. Er du i tvivl, om du er udsat for vold? Det er normalt at være i tvivl.
/ Frivillig
Krisecentret er et tilbud til myndige kvinder og deres evt. børn, som står i en vanskelig situation i deres liv. På krisecentret tilbydes de tryghed, sikkerhed, menneskelig omsorg og støtte.

Vores frivillige siger