De frivillige mænd og kvinder på Esbjerg Krisecenter står for diverse praktiske opgaver i huset, bl.a. sortering af tøj samt hjælp til dækning af vagter. Derudover står de for aktiviteter og arrangementer såsom udflugter, sommerferier, sammenkomster med mere for såvel de kvinder og børn, som bor i huset, samt for tidligere beboere.

Bliv frivillig