Alle frivillige på Esbjerg Krisecenter er medlem af Støtteforeningen, der står for diverse praktiske opgaver i huset samt for arrangementer såsom udflugter, sommerferier, sammenkomster med mere for såvel de kvinder og børn, som bor i huset, samt for tidligere beboere. Støtteforeningen søger selv midler til at finansiere disse arrangementer.

Bliv frivillig

/ Krisecentrets formål
Krisecentrets formål er at tilbyde midlertidigt døgnophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn.
/ Er du voldsramt?
Vold kan ramme alle uanset, hvor du er født, og hvad din baggrund eller uddannelse er. Vold er på ingen måde kun blå mærker på kroppen, men kan også være f.eks. stalking og trusler. Er du i tvivl, om du er udsat for vold? Det er normalt at være i tvivl.
/ Frivillig
Krisecentret er et tilbud til myndige kvinder og deres evt. børn, som står i en vanskelig situation i deres liv. På krisecentret tilbydes de tryghed, sikkerhed, menneskelig omsorg og støtte.

Vores frivillige siger